menu>

Zalecenia higieniczne

ZALECENIA HIGIENICZNE DLA PACJENTÓW ORTODONTYCZNYCH

 • szczoteczka manualna (medium lub soft), elektryczna lub soniczna dla pacjentów z aparatami ortodontycznymi z niedużą główką.
  Pacjent powinien wymieniać szczoteczkę manualną lub końcówkę szczoteczki co 3 miesiące
 • mycie zębów po każdym posiłku
 • pasta i płyn do higieny jamy ustnej ze zwiększoną zawartością fluoru - Duraphat
 • dodatkowo: nitka, irygator, szczoteczki międzyzębowe
 • mycie metodą delikatnego „wibrowania”
 • szczególny nacisk na dokładne oczyszczanie zębów w okolicach brzegów dziąsłowych, obowiązkowa w tym celu jest szczoteczka jednopęczkowa – metoda „Solo”

ZALECENIA HIGIENICZNE DLA DZIECI - UZĘBIENIE MLECZNE I MIESZANE

 • szczoteczka manualna z małą główką lub elektryczna, najlepiej z funkcją kontroli nacisku na zęby
 • nawyk mycia zębów po każdym posiłku oraz ograniczenie się do jedzenia słodyczy raz dziennie - zasada, że po jedzeniu słodyczy bezwzględnie należy umyć zęby
 • pasta do zębów przeznaczona dla wieku
 • fluoryzacja kontaktowa w gabinecie stomatologicznym
 • mycie zębów metodą Fonesa – ruchy koliste
 • zwrócenie uwagi na nieunikanie jedzenia twardych pokarmów, zwiększona podaż wapnia w diecie

ZALECENIA HIGIENICZNE DLA DZIECI – UZĘBIENIE STAŁE

 • szczoteczka manualna (medium) z niedużą i zwężającą się główką lub elektryczna z funkcją kontroli nacisku na zęby
 • nawyk mycia zębów po każdym posiłku oraz ograniczenie się do jedzenia słodyczy raz dziennie - zasada, że po jedzeniu słodyczy bezwzględnie należy umyć zęby
 • pasta do zębów z fluorem, płyn do higieny jamy ustnej
 • fluoryzacja kontaktowa w gabinecie stomatologicznym
 • mycie zębów metodą Roll – metoda wymiatania
 • stosowanie nitki dentystycznej z zawartością fluoru codziennie wieczorem po umyciu zębów
 • zwiększona podaż wapnia w diecie

ZALECENIA HIGIENICZNE DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH

 • szczoteczka manualna ze zwężającą się główką, elektryczna bądź soniczna
 • nawyk mycia zębów po każdym posiłku
 • płyn do higieny jamy ustnej bez zawartości alkoholu
 • regularne wizyty higienizacyjne w gabinecie stomatologicznym (skaling, piaskowanie, fluoryzacja)
 • mycie zębów metodą Roll – metoda wymiatania
 • stosowanie nitki dentystycznej z zawartością fluoru, irygator do higieny jamy ustnej, szczoteczki międzyzębowe

 

Zalecenia po założeniu aparatu

Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontycznego zależy w znacznym stopniu od pacjenta, który musi ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym leczenie i bezwzględnie wypełniać zalecenia. Ortodonta odpowiedzialny za leczenie, nie może odpowiadać za niezgodne z zaleceniami postępowanie pacjenta i wynikające z tego komplikacje.

Zalecenia:

 1. Higiena jamy ustnej. Naklejone elementy aparatu ortodontycznego są miejscem zwiększonej retencji płytki nazębnej i resztek pokarmowych. Z tego względu podczas leczenia ortodontycznego należy dokładnie myć zęby pastą po każdym posiłku i używać płynu do płukania jamy ustnej. Należy stosować środki dostępne na rynku, zawierające fluor (chyba, że lekarz zaleci inaczej). W przypadku niestosowania się do powyższego zalecenia, dla zachowania zdrowych zębów, lekarz może zadecydować o konieczności zdjęcia aparatu.
 2. Przestrzeganie harmonogramu wizyt. Wizyty ortodontyczne odbywają się w zależności od rodzaju aparatu co 4-8 tygodni. Niezgłaszanie się na wizyty powoduje przedłużenie leczenia i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. W przypadku uszkodzenia aparatu konieczne są dodatkowe wizyty w celu usunięcia usterki i zabezpieczenia prawidłowego działania aparatu.
 3. Czynne uczestniczenie w procesie leczenia. Niektóre procedury leczenia aparatem stałym wymagają aktywnego uczestnictwa pacjenta w procesie leczenia. Dotyczy to konieczności codziennego noszenia wyciągów międzyszczękowych, wyciągów zewnątrzustnych, aparatów retencyjnych itd. Brak zaangażowania i systematyczności ze strony pacjenta spowoduje zahamowanie postępów leczenia. Konieczne jest też zgłaszanie na bieżąco swoich spostrzeżeń, dyskomfortu i niepokoju dotyczącego leczenia. Dobra komunikacja pacjent lekarz zwiększa Twoje bezpieczeństwo.
 4. Wzmożona ostrożność. Aparat jest z założenia tymczasowo naklejony na zęby pacjenta, gdyż istnieje konieczność jego bezpiecznego zdjęcia po zakończeniu aktywnego leczenia. Z tego powodu jest on narażony na uszkodzenia w przypadku braku ostrożności ze strony pacjenta. Najważniejsze jest uważne spożywanie twardych pokarmów. Nóż i widelec jest najlepszym przyjacielem pacjenta w trakcie leczenia. Twarde pokarmy należy kroić na małe kawałki tak aby nie odgryzać ich przednimi zębami. Nie należy też manipulować przy aparacie np.: długopisem, ołówkiem lub palcem. Stan po leczeniu jest wypadkową zbiorowego wysiłku lekarza prowadzącego, personelu gabinetu, ale również pacjentów i ich rodziców. Piękny uśmiech i zdrowie zębów zależy również od pacjenta!

Wskazania po implantacji

Zabieg implantacji można porównać do odwrotności usunięcia zęba. Miejsce zabiegu jest czystą raną, która goi się dobrze i bardzo szybko pod warunkiem zachowania dobrej higieny już od dnia zabiegu.

PIERWSZY TYDZIEŃ PO ZABIEGU

 1. Bezpośrednio po zabiegu proszę zrobić zimny okład z lodu na twarz przez 2-3 godziny i okresowo do wieczora tego samego dnia (20 minut co godzinę).
 2. Umiarkowany ból, obrzęk czy zasinienie w okolicy operowanej jest normalnym objawem gojenia się tkanek, jednak w razie niepokoju należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
 3. Jeść lub pić można dopiero po odzyskaniu pełnego czucia w znieczulanej okolicy.
 4. Przez pierwsze 2 dni po zabiegu mówić możliwie mało.
 5. Przez pierwsze 2 dni po zabiegu nie palić papierosów, nie pić kawy i alkoholu, ograniczyć przez następne dziesięć dni.
 6. Unikać ciepłych, twardych potraw na rzecz miękkich i chłodnych, a w żadnym przypadku nie żuć kęsów jedzenia w okolicy wszczepu.
 7. Należy unikać wszelkich wysiłków, nie schylać się, nie dźwigać ciężarów, nie uprawiać sportu (ekstremalnego, wyczynowego przez 4 tygodnie), nie korzystać z sauny i solarium.
 8. Unikać długotrwałych rozmów przez telefon komórkowy po stronie operowanej.
 9. Ograniczyć prowadzenie pojazdów mechanicznych przez 12 godzin po zabiegu.
 10. Po każdym posiłku przepłukać usta chłodną wodą, 3-4 razy dziennie stosować płukanki odkażające jamę ustną m.in. takie jak Corsodyl, Dentosept, Eludril, Dentosept zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami stosowania (niektóre preparaty trzeba rozcieńczać!).
 11. Regulamie czyścić pozostałe zęby, oszczędzać jednak okolicę wszczepu - używać wyłącznie ręcznej szczotki do zębów z miękkim włosiem.
 12. Nie manipulować językiem w okolicy wszczepu, nie uciskać miejsca szycia oraz nie zasysać śliny w okresie pooperacyjnym, gdyż może to być przyczyną gorszego gojenia się dziąseł i kości.
 13. Przy ewentualnych krwotokach delikatnie ucisnąć gazik w miejscu krwawienia, jeśli po upływie 30 minut krwotok nie ustanie, zadzwonić do poradni.
 14. W przypadku zabiegów w okolicy zatok szczękowych/nosa i związanym z tym zatkaniem nosa, utrudnionym oddychaniem stosować krople obkurczające na katar np. Xylogel, niekorzystnie na gojenie wpływają różnice ciśnienia spowodowane przez wydmuchiwanie nosa.
 15. Po około 2 tygodniach należy zgłosić się na zdjęcie szwów.

PO ZDJĘCIU SZWÓW I PRZEZ NASTĘPNE 6 TYGODNI I PÓŹNIEJ

 1. Czyścić miękką szczoteczką według wskazań lekarza wszczep i masować dziąsło wokół wszczepu.
 2. Nie dotykać palcami wszczepu, nie „szukać" go językiem.
 3. Unikać w miarę możliwości przez 6 tygodni większych wysiłków zwłaszcza jeśli wyczuwalne jest tętnienie w okolicy wszczepu.
 4. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej konieczne są kontrole co 6 miesięcy z wykonaniem zdjęcia RTG w trakcie rutynowych badań stomatologicznych.

Powyższe kontrole mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych problemów dotyczących rejonu wszczepienia implantu. Problemy te przeważnie wynikają ze złej higieny jamy ustnej i są marginalnym problemem pacjentów. Proszę pamiętać, że po wszczepieniu implantów higiena jamy ustnej powinna pozostać na wysokim poziomie, jak to ma miejsce w przypadku własnych zębów. Jest to bezwzględny warunek utrzymania wszczepów i ich prawidłowej funkcji przez wiele lat.

Leki zalecone przez lekarza stosować ściśle wg wskazań, nie używać żadnych preparatów bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Od momentu implantacji do rozpoczęcia leczenia protetycznego może minąć od 3 do 12 miesięcy.

Należy się zgłosić bezzwłocznie po zauważeniu jakichkolwiek zmian w okolicy wszczepu, albo jeśli wyjmowane, tymczasowe uzupełnienie prowizoryczne dotyka wszczepu.

Proszę na każde badanie kontrolne przynieść ze sobą szczoteczkę do zębów.

Postępowanie po ekstrakcji zęba

  1. Zagryzać gazik przez 30 minut w celu zatamowania krwawienia. Jeśli krwawienie utrzymuje się, należy wymienić na nowy i kontynuować uciskanie. Normalnym zjawiskiem jest nieznaczny ślad krwi na tamponie i nie świadczy o nadmiernym krwawieniu.
  2. Przez 2 godziny nie należy spożywać żadnych posiłków ani napojów.
  3. Zaleca się zażycie środka przeciwbólowego około 2-3 godziny po zabiegu.
  4. Przez kilka godzin po zabiegu należy stosować zimne okłady na twarz w okolicy zabiegu.
  5. Przez 24 godziny:
   • nie palić,
   • nie pić alkoholu, gorących napojów oraz napojów gazowanych,
   • starać się nie wydmuchiwać intensywnie nosa,
   • nie płukać intensywnie ust, nawet po umyciu zębów,
   • nie pić przez słomkę,
   • nie zażywać Polopiryny, Aspiryny (Acardu, Polocardu itp. przez czas ustalony przez lekarza prowadzącego) i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy,
   • należy przejść na dietę miękką i chłodną.

Zbagatelizowanie powyższych zaleceń może skutkować krwawieniem, utrudnionym gojeniem, także przedłużającym się silnym bólem.

Wieczorem można delikatnie umyć zęby omijając ranę. Skrzep znajdujący się w zębodole jest najlepszym opatrunkiem zapewniającym prawidłowe gojenie rany. Szary nalot na skrzepie jest normalnym obrazem gojenia.

  1. Po chirurgicznym usunięciu zęba normalnym symptomem jest pojawienie się obrzęku (opuchlizny), trudności w otwieraniu ust i/lub zasinienia. Objawy te mogą nasilać się do 48 godzin po zabiegu. Po tym czasie powinny ustępować. Jeżeli ból, dyskomfort czy krwawienie utrzymują się, proszę o kontakt z poradnią.
  2. Proszę zgłosić się po 7 - 10 dniach w celu usunięcia szwów, jeżeli takowe zostały założone i nie są szwami rozpuszczalnymi.
  3. W przypadku wątpliwości, niepokojących objawów i pytań proszę o kontakt.
  4. Zalecone leki i ich stosowanie:
   • Antybiotyk:
    • Clindamycin MIP 600mg: 1 tabletka 6 godz. po zabiegu,
    • Doxycyclinum 100 mg: 1 raz dziennie 1 kapsułka przez 5 dni,
    • Dalacin C 300 mg: 3 razy dziennie po 1 kapsułce przez 5 dni,
    • Clindamycin MIP 600mg: 2 razy dziennie po 1 tabletce przez 5 dni.
   • Lek przeciwbólowy:
    • Ketonal forte 100 mg: w razie bólu 2 razy dziennie po jednej tabletce,
    • Ketonal 50mg: 2-3 razy dziennie po jednej kapsułce,
    • Płukanka przeciwbakteryjna, nie wcześniej niż po 24 godzinach od zabiegu:
     • Np. Eludril, Corsodyl, Dentosept (zgodnie z załączonymi ulotkami), chłodny napar z szałwii i rumianku: płukać 2 razy dziennie, bardzo delikatnie.

Kontakt z naszą poradnią

Dane kontaktowe

Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna Ortoidea dr n. med. Sławomir Jaroszyk

ul. Sierakowska 20 64-510 Wronki

67 2541 412, 535 541 412

NIP 781-133-57-49

Godziny otwarcia:
pn-pt: 12:00 – 21:00
sob: po rejestracji telefonicznej

ul. Naramowicka 225 a, 61-611 Poznań

61 8255 033, 887 255 033

NIP 781-133-57-49

Godziny otwarcia:
pn-pt: 10:00 – 18:00

Kierujemy się filozofią
do góry