Poznań ul. Naramowicka 225 A
Pon - Czw: 8:00-20:00Pt: 8:00-18:00
Wronkiul. Sierakowska 20
Pon - Pt8:00-20:00

Warunki
Gwarancji

W trosce o Państwa zdrowie dokładamy wszelkich starań i w pełni odpowiadamy za jakość wykonanych przez nas uzupełnień protetycznych i wypełnień kompozytowych udzielając na nie dwuletniej gwarancji na terenie Polski. Gwarancja obejmuje ewentualne wady czy uszkodzenia, które w razie ich zaistnienia usuniemy niezwłocznie.
Warunkiem zachowania gwarancji jest obowiązkowe badanie kontrolne wraz z konieczną higienizacją przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień naszego Pacjenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy a obejmuje:

0123456789001234567890

Stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty).

0123456789001234567890

Licówki wkłady i nakłady.

0123456789001234567890

Protezy ruchome.

0123456789001234567890

Odbudowy i wypełnienia kompozytowe.

Gwarancja nie obejmuje:

0123456789001234567890

Prac tymczasowych i koron tymczasowych.

0123456789001234567890

Prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta.

0123456789001234567890

Protez natychmiastowych osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów wymagających po pewnym czasie podścielenia lub wymiany.

0123456789001234567890

Sytuacji, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

0123456789001234567890

Kompozytowych wypełnień ubytków przyszyjkowych.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

0123456789001234567890

Występowania szkodliwych nawyków – parafunkcji (np.bruksizmu), braków zębowych lub wad zgryzu powodujących nadmierne przeciążnie zębów, przyzębia, stawów i mięśni.

0123456789001234567890

Nieprzestrzegania terminów zalecanych wizyt kontrolnych.

0123456789001234567890

Nie zakończenia rekonstrukcji zgryzu polegającej na uzupełnieniu braków i przywróceniu stabilnej okluzji.

0123456789001234567890

Niedostatecznej higieny jamy ustnej i braku przestrzegania zaleceń, lekarza
otyczących postępowania z uzupełnieniem protetycznym.

0123456789001234567890

Nieszczęśliwych wypadków.

0123456789001234567890

Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.

0123456789001234567890

Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żucia (np. cukrzyca,
padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami).

Kompetencja

Indywidualne podejście

Bezpieczeństwo

Nowoczesność

Zaangażowanie

Przyjazna atmosfera

https://ortoidea.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ortoidea-Logo-www-down.png

Przez lata udało nam się stworzyć własny kodeks etyczny, który sprowadza się do zasady: po pierwsze pacjent! Dbamy więc o Państwa zaufanie i bezpieczeństwo.

Certyfikaty
https://ortoidea.pl/wp-content/uploads/2023/05/footercertyfikaty.png
Social Media

Znajdziesz nas na: