Poznań ul. Naramowicka 225 A
Pon - Czw: 8:00-20:00Pt: 8:00-18:00
Wronkiul. Sierakowska 20
Pon - Pt8:00-20:00

Regulamin
Ortoidea

Cieszymy się, że zdecydowaliście się skorzystać z naszych usług w klinice stomatologicznej. Naszym celem jest zapewnienie Państwu jak najlepszej opieki stomatologicznej oraz bezpieczeństwa podczas pobytu w naszej placówce. Aby zapewnić Państwu komfort i bezpieczeństwo, opracowaliśmy regulamin, który reguluje zasady funkcjonowania naszej kliniki. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed wizytą u nas, aby uniknąć nieporozumień i umożliwić nam efektywną i skuteczną opiekę stomatologiczną.

Sekcja Pacjenta

Warunki gwarancji
Klauzula pacjent
Rodo

Regulamin

Regulamin płatności i udzielania świadczeń stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej ORTOIDEA

Celem działania Poradni Stomatologicznej ORTOIDEA jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które służą:

1. ratowaniu, zachowaniu, poprawie, przywracaniu zdrowia jamy ustnej;

2. promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.

Poradnia Stomatologiczna ORTOIDEA to prywatny podmiot leczniczy – nie udzielamy świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Pacjenci kierowani na zdjęcia RTG z innych placówek mogą zostać przyjęci wyłącznie z aktualnym skierowaniem.

Pierwsza wizyta

1. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

2. Jeśli wizyta na leczenie nie jest poprzedzona konsultacją rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 40 minut.

3. Wyłącznie lekarz decyduje o czasie, który jest potrzebny na wykonanie określonego zabiegu.

4. Nie ma możliwości konsultacji telefonicznej. Lekarz dentysta udziela konsultacji wyłącznie przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

5. W przypadkach bólowych i nagłych w miarę możliwości wyznaczamy wizytę w najbliższym dostępnym terminie.

Na pierwszą wizytę prosimy o zgłaszanie się z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej, zapoznania się z cennikiem oraz regulaminem.

1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Stanu Zdrowia, w którym podaje dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.

2. W trakcie wizyty lekarz dentysta ustala optymalny indywidualny plan leczenia, przedstawia alternatywne sposoby rozwiązania oraz wstępny kosztorys.

Rozpoczęcie leczenia

1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

2. Lekarz może odmówić rozpoczęcia leczenia lub kontynuacji z powodu niewykonania zalecanych zabiegów, takich jak: specjalistyczne konsultacje, higienizacja, antybiotykoterapia, fizjoterapia.

3. Poradnia Stomatologiczna ORTOIDEA może prosić o uiszczenie zapłaty lub zadatku za niektóre zabiegi przed przystąpieniem do ich wykonania.

4. Na zabiegi chirurgiczne, implantacje zaleca się przyjście z osobą towarzyszącą. Nie należy planować tego typu zabiegów do dwóch tygodni przed podróżą samolotem.

5. Nie zaleca się rozpoczynania wieloetapowego leczenia przed planowaną dłuższą nieobecnością Pacjenta – uniemożliwiającą stawiania się na wizytach kontrolnych.

Opóźnienia

Spóźnienia Pacjentów na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty.

Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może w takiej sytuacji ulec zmianie. Prosimy o każdorazowe informowanie Poradni o przewidywanym opóźnieniu Pacjenta.

Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym czasem. Niestety występują niezależne od nas sytuacje, które powodują przedłużanie się zabiegów. Z tego względu prosimy, aby Pacjenci ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

Odwołanie wizyty

1. Umówioną wizytę należy odwołać najpóźniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sytuacji, gdy Pacjent potwierdza termin wizyty, jednak nie stawia się na niej, Poradnia Ortoidea zastrzega sobie prawo do potraktowania tej wizyty jako przeprowadzonej, a w związku z tym konieczności pokrycia kwoty 200 zł przez Pacjenta.

3. W przypadku niestawienia się na co najmniej 2 wizytach Pacjent może zostać poproszony o wpłatę zadatku w wysokości 300 PLN na poczet kolejnej wizyty. Zadatek ten przepada w przypadku rezygnacji z leczenia z mniejszym wyprzedzeniem niż 1 dzień (24h).

4.W przypadku braku informacji o aktualności terminu ze strony Pacjenta wizyta może zostać anulowana o czym Pacjent zostanie poinformowany SMS’em.

Wizyty endodontyczne – leczenie kanałowe

Pacjent kierowany na leczenie kanałowe poprzez lekarza dentystę z innej placówki medycznej w pierwszej kolejności jest umawiany na wizytę konsultacyjną. Lekarz endodonta na podstawie przeprowadzonej diagnostyki indywidualnie decyduje ile czasu będzie wymagało leczenie oraz jaki będzie orientacyjny koszt.

Dokumentacja medyczna

1. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej, mailowej, telefonicznej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego, o jej udostępnienie.

2. Wniosek musi zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko pacjenta,
– numer pesel,
– odręczny podpis pacjenta lub opiekuna prawnego.

Jeśli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko osoby odbierającej,
– numer pesel,
– numer dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.

3. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalnie do 30 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.

4. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.

5. Dokumentację medyczną można odebrać osobiście po ówczesnym poinformowaniu o dogodnym terminie. Możliwość przesłania dokumentacji medycznej drogą e-mail wyłącznie za pomocą wiadomości szyfrowanej.

Płatności za świadczone usługi

1. Płatność po wizycie: przy użyciu karty płatniczej bądź gotówki.

2. Płatność przelewem możliwa tylko PRZED planowaną wizytą.

3. Leczenie zaplanowane na dłużej niż 1h: wymagana opłata rezerwacyjna w wysokości 300 zł.

Kwota jest odejmowana od całkowitego kosztu leczenia.

Przepada w przypadku niepojawienia się na wizycie braku potwierdzenia 24h przed planowaną wizytą bądź anulowania jej w tym samym dniu.

4. Leczenie protetyczne – po ustaleniu planu leczenia i kosztorysu prosimy o uiszczenie opłaty wynoszącej 50% całości kosztu leczenia.

5. Możliwość kredytowania oraz rozłożenia kosztów leczenia wyłącznie za pośrednictwem „MediRaty” tel: 22 266 83 70

6. O zaległościach w płatnościach informujemy pacjentów osobiście, smsowo lub mailowo.

7. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie kierujemy sprawę do Kancelarii Prawnej celem przeprowadzenia postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego.

8. Koszty postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego ponosi Pacjent/Dłużnik.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Dziękujemy za zaufanie

Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), – ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159

https://ortoidea.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ortoidea-Logo-www-down.png

Przez lata udało nam się stworzyć własny kodeks etyczny, który sprowadza się do zasady: po pierwsze pacjent! Dbamy więc o Państwa zaufanie i bezpieczeństwo.

Certyfikaty
https://ortoidea.pl/wp-content/uploads/2023/05/footercertyfikaty.png
Social Media

Znajdziesz nas na: