Poznań ul. Naramowicka 225 A
Pon - Czw: 8:00-20:00Pt: 8:00-18:00
Wronkiul. Sierakowska 20
Pon - Pt8:00-20:00

Klauzula pacjent
RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) informuje się, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ortoidea Jaroszyk sp. k. z siedzibą w
  Poznaniu 61-611, przy ul. Naramowickiej 225a, zwana dalej Administratorem; Administrator
  prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem świadczenia usług medycznych.
  Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie do jednostek opieki zdrowotnej
  współrealizujących oraz kontynuujących świadczenie medyczne.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług
  medycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych
  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia
  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
  dotyczących czasu przechowywania dokumentacji medycznej.
https://ortoidea.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ortoidea-Logo-www-down.png

Przez lata udało nam się stworzyć własny kodeks etyczny, który sprowadza się do zasady: po pierwsze pacjent! Dbamy więc o Państwa zaufanie i bezpieczeństwo.

Certyfikaty
https://ortoidea.pl/wp-content/uploads/2023/05/footercertyfikaty.png
Social Media

Znajdziesz nas na: